Lämmöntalteenotto As Oy Puutarhakatu 11-13

Juhannuksen 2014 korvilla Asunto-Oy Puutarhakatu 11-13 valmistautuu maanantain kevätyhtiökokoukseen. Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää on käytetty yhden talven ajan, joten järjestelmän vaikutusta yhtiön kaukolämmön ja kokonaisenergian kulutukseen sekä kustannusten muutoksiin on mahdollista tarkastella.

As Oy Puutarhakatu 11-13 energiatehokuuden hyödyntäminen

Yhtiö lämmitetään kaukolämmöllä sekä LTO-järjestelmän talteenottamalla ja kierrättämällä lämmöllä, jolloin varsinaisen kaukolämmön tarve (kulutus) pienenee.
LTO- järjestelmä kuluttaa sähköä, jonka määrää tarkkaillaan erillisen mittarin avulla. Näin kulutettu sähkö on voitu ottaa huomioon kokonaisenergian kulutus- ja kustannuslaskelmissa.

Eka vuosi LTO:lla oli seuraavanlainen:

Lämmitykseen meni 89 000 euroa kun se ilman LTO:ta olisi ollut 143 000 euroa. Ensimmäisen vuoden jälkeen säästöä kertyi taloyhtiölle 54 000 euroa. Näiden lukujen lisäksi taloyhtiö sai korjausavustusta 35 851 euroa ja sopimustehon laskusta säästöä 9 491 euroa/vuosi.

Viereisessä kaaviossa on esitetty keskikulutus ilman LTO:ta ja LTO:n kanssa. Matemaattinen malli polynomifunktio kuvaa kaukolämmön kulutukset ulkolämpötilan funktiona erikseen ajalle ennen LTO:ta sekä sen asentamisen jälkeen. Näiden käyrien perusteella nähdään, että alkuvaiheessa LTO:n hyöty on suhteellisesti melko suuri, mutta lämpötilan viilentyessä se saavuttaa selkeästi maksimin. Kylmänä kautena kulutetaan LTO-mallin mukaan 125MWh vähemmän kaukolämpöä kuin ilman LTO:ta.

Alla on myös kuva Puutarhakatu 11-13 hallituksen puheenjohtajan julkaisemasta yhteenvedosta.

As Oy Puutarhakatu 11-13